Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Buổi kỷ niệm cùng nhìn lại chặng đường 84 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận DTTNVN qua các thời kỳ, Mặt trận luôn là trung tâm đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QPAN

 


Đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường phát biểu
ôn lại truyền thống 84 năm thành lập MTDTTN Việt Nam

 

Nhân kỷ niệm 84 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận DTTNVN. Với bề dày lịch sử 84 năm, Mặt trận DTTNVN luôn là cơ sở chính trị vững chắc cho các tổ chức thành viên cũng như toàn thể nhân dân trong thực hiện mọi nhiệm vụ, triển khai mọi phong trào, chương trình hành động từ TW đến địa phương. Kế thừa truyền thống của Mặt trận DTTNVN qua các thời kỳ, Mặt trận phường Hòa Khánh Bắc những năm qua đã phát huy tích cực vai trò của mình trong việc đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân, làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong công tác chăm lo cho người nghèo, Mặt trận phường đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn quỹ vì người nghèo, khó khăn trên địa bàn.

 

Trong năm 2014, Mặt trận phường đã vận động được trên 240.243.000 đồng, thực hiện hỗ trợ cho nhiều trường hợp vươn lên ổn định cuộc sống trong đó làm nhà đại đoàn kết 02 hộ 10 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất 09 hộ 8 triệu đồng, sửa chữa nhà ở 19 hộ 98 triệu đồng, hỗ trợ vốn buôn bán 21 hộ 59 triệu đồng, mua quần áo sách vở cho 50 em học sinh con hộ nghèo 19 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế 07 hộ 24 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn trong dịp tết Quý tỵ 2014 số tiền 11 triều đồng. Tổng số tiền đã hỗ trợ 229.290.000 đồng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014 tại Hòa Khánh Bắc tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn phường có 5.546/5.884 hộ đạt danh hiệu GĐVH, đạt 94%, 152/188 tổ văn hóa đạt 81%, 186 hộ đạt danh hiệu GĐVH tiêu biểu, có 5.023 hộ đạt GĐVH 3 năm liền.

 


Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường phát biểu

 

Tại đây, Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường ghi nhận những kết quả của Mặt trận phường đã làm được trong năm qua, đồng thời cũng nhấn mạnh chỉ đạo trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần Đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tình toàn dân, toàn diện, lâu dài; nâng cao mức sống của người dân, đoàn kết chung tay xây dựng và phát triển, mỗi người dân, hộ gia đình là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với quyết tâm giữ vững danh hiệu phường văn hóa và xây dựng nông thôn mới, đưa kinh tế của địa phương trở thành điểm nhấn về kinh tế trong toàn quận.Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 

 

Để ghi nhận những công lao của các đồng chí nguyên là Trưởng ban công tác Mặt trận, hoặc đang làm cán bộ Mặt trận, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 04 đồng chí, mỗi xuất 1.150.000đồng/1 xuất đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chính quyền địa phương từ ngày 29/3/1975 đến nay

 


Đ/c Nguyễn Văn Hiển - PCT UBMTTQ quận Liên Chiểu trao bằng khen

 

 
Đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường trao hỗ trợ cho người nghèo

 

Đồng thời Mặt trận phường cũng đã trích từ nguồn Qũy vì người nghèo năm 2014 trao hỗ trợ vốn buôn bán và phương tiện sinh kế cho 4 hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi hộ 3 triệu đồng.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).