Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5

Hòa Khánh Bắc: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5

 

Sáng ngày 14/9/2013, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5. Về dự và chỉ đạo lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu; đ/c Phạm Quốc Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đ/c Nguyễn Tri Thám - Chủ tịch MTTQVN phường, đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành phường và 30 học viên trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc.


Toàn cảnh các học viên tham gia lớp học

Tham gia lớp học có hơn 30 học viên, các học viên được nghiên cứu, học tập gồm: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; phòng chống chiến lươc "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên; nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; một số vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới


Đồng chí Phan Văn Đại - PCT UBND phường khai mạc và quán triệt lớp học

Phát biểu khai mạc lớp hoc, Đồng chí Phan Văn Đại - PCT UBND phường đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó đồng chí nhấn mạnh "Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được Đảng, Nhà nước ta chú trọng trong việc quán triệt, thực hiện đường lối quân sự của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, trong thời gian hoc đề nghị các học viên tập trung, chú ý lắng nghe các báo cáo viên của Ban CHQS quận Liên Chiểu truyền đạt kiến thức quốc phòng - an ninh, tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ theo từng cương vị công tác của mình. Vì vậy lãnh đạo Đảng ủy, UBND yêu cầu các học viên tham gia lớp học gương mẫu, chấp hành nghiêm thời gian quy định để lớp học đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng. Sau khi kết thúc buổi học, các học viên sẽ tự vận dụng kiến thức đã được học vào trong quá trình công tác, cũng như tuyên truyền vận động mọi người tham gia xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh tại địa phương.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)