Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc họp triển khai nhiệm vụ công tác thu thuế nợ đọng năm 2014.

Sáng ngày 13/2/2014, Hòa Khánh Bắc họp triển khai nhiệm vụ công tác thu thuế nợ đọng năm 2014.

 


Toàn cảnh cuộc họp

 

Năm 2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song, với nhiều biện pháp tổ chức chỉ đạo thu quyết liệt, với các mục tiêu cụ thể, công tác thu NSNN trên mọi lĩnh vực, kết quả thu NSNN của phường Hòa Khánh Bắc đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Để hoàn thành mục tiêu thu NSNN năm 2014, ngoài những giải pháp do Chi cục Thuế đề ra, Đội thuế liên phường, Hội đồng tư vấn thuế phường và UNT thuế phường đã xây dựng các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu thu trong năm 2014; trong đó, chú trọng đến việc tiếp tục đổi mới về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách thuế; tăng cường quản lý kê khai thuế; tổ chức thực hiện tốt thu hồi nợ thuế; rà soát, đánh giá các nguồn thu.

 

Để thực hiện nhiệm vụ và giải pháp quản lý, nhằm nâng cao, hiệu quả công tác quản lý thu hồi nợ năm 2014, UBND phường thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng phường, đồng thời tập trung một số biện pháp: Tuyên truyền sâu rộng Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, giải thích để người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nộp thuế vào NSNN đúng theo quy định; Phối hợp với Công an phường hỗ trợ ngành thuế thực hiện công tác đấu tranh chống các hành vi chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, tiền phạt đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế lớn để thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước; Thường xuyên theo dõi tình hình nợ thuế của từng người nợ thuế, qua đó tiến hành phân loại và lập kế hoạch chi tiết đối với từng người nợ thuế theo định kỳ hàng tháng, đề ra các biện pháp đôn đốc, thường xuyên tổ chức đoàn công tác đến các doanh nghiệp có nợ thuế lớn chây ỳ để nhắc nhỡ nộp kịp thời vào NSNN.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).