Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc họp triển khai kế hoạch thực hiện giảm hộ nghèo giai đoạn 2013 - 2017

Chiều ngày 03/6/2013, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo về công tác giảm nghèo, giảm nghèo một cách bền vững và triển khai kế hoạch thực hiện giảm hộ nghèo giai đoạn 2013 - 2017. Tham dự  có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, và các thành viên BCĐ giảm nghèo phường.

Đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhân thức cho nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa việc phát triển kinh tế, bám sát địa bàn tìm hiểu nguyện vọng chính đáng để có những giải pháp thiết thực phù hợp với từng nguyên nhân để giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay trên địa bàn phường có 465 hộ/1992 nhân khẩu, trong đó có 54 hộ đặc biệt nghèo không có lao động với 95 nhân khẩu; Hộ nghèo còn có lao động 411 hộ với 1897 nhân khẩu, trong đó có 23 hộ đặc biệt nghèo nhóm I với 104 nhân khẩu, 13 hộ đặc biệt nghèo nhóm II với 63 nhân khẩu. Áp dụng đề án giảm nghèo giai đoạn 2013 - 2017 tại Quyết định số 10081/QĐ/UBND ngày 05/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng cho các hộ nghèo theo chuẩn mới (dưới 800.000đồng/người/tháng) đối với 465 hộ nghèo trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc phấn đấu cuối năm 2016, phường Hòa Khánh Bắc giảm 100% hộ nghèo có sức lao động theo chuẩn nghèo hiện tại. Trong đó:

- Năm 2013 giảm 161/411 hộ, trong đó giảm 02 hộ ĐBN nhóm II

- Năm 2014 giảm 110/411 hộ, trong đó giảm 11 hộ ĐBN nhóm II

- Năm 2015 giảm 80/411 hộ, trong đó giảm 15 hộ ĐBN nhóm I

- Năm 2016 giảm 60/411 hộ, trong đó giảm 08 hộ ĐBN nhóm I

BCĐ XĐGN phường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách như vay vốn học sinh, sinh viên, vốn tín dụng, dụng cụ học tập, hỗ trợ nhà xuống cấp, nhà ở bị dột nát, hỗ trợ vốn buôn bán, công cụ sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan mở các lớp đào tạo nghề cho người nghèo, giải quyết việc làm cho lao động để tạo thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện chương trình giảm hộ nghèo và thoát nghèo được bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức thoát nghèo vươn lên làm giàu cho gia đình góp phần xây dựng phát triển phường nhà. Các thành viên BCĐ giảm nghèo phường tiếp tục tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến từng tổ dân phố, từng hộ dân về chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; điều tra, khảo sát, nắm tình hình thực hiện đạt kết quả tốt; đưa mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng mức thu nhập hộ cận nghèo là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)