Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2014.


Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Sơn - Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hải Vân đã khái quát tình hình, diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay; qua đó nêu lên quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, các thông tin một số cơ quan báo chí thời gian qua đã góp phần làm cho nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn tính chính nghĩa, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong xử lý các vấn đề biển, đảo; thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển, đảo và các vấn đề nảy sinh trên bằng biện pháp hòa bình hòa bình; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề biển, đảo của Việt Nam.

 

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân và công nhân, sinh viên tạm trú trên địa bàn về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để các thành phần cơ hội lợi dụng kích động, làm mất trật tự an toàn xã hội đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tấm lòng hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực và hiệu quả.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).