Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 27/08/2013, tại Hội trường UBND quận Liên Chiểu, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Tư-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã nêu ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XI.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên toàn phường đã được học tập, quán triệt những vấn đề cơ bản các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Triển khai NQ về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với BHXH, BHYT trong tình hình mới

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, Đảng viên nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy chi bộ nhằm thực hiện tốt hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)