Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Hội nghị phổ biến Luật Hòa giải cơ sở phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Ngày 17/5/2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

 

Về dự có Bà Lê Thị Xuân Nga - Trưởng phòng Tuyên tuyền Pháp luật của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, đ/c Huỳnh Sự - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu, đ/c Đồng Duy Lộc - Phó Trưởng phòng Tư Pháp quận Liên Chiểu, đ/c Trần Văn Chung - Chính trị viên phó BCH Quân sự quận Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND phường và cán bộ công chức, người lao động phường; các cấp ủy chi bộ, và Trưởng ban, ngành khu dân cư, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, BCH Quân sự quận Liên Chiểu quán triệt, tuyên truyền và đấu tranh với việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 xâm phạm vùng biển Việt Nam và định hướng tư tưởng cho toàn thể Cán bộ CCVC phường, cấp ủy chi bộ KDC, các trưởng ban ngành đoàn thể khu dân cư và tổ trưởng tổ dân phố.

 


Đ/c Trần Văn Chung - Chính trị viên phó BCH QS quận Liên Chiểu
trình bày tình hình trên biển đông hiện nay

 

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự quận thông báo tình hình diễn biến căng thẳng và phức tạp trên biển Đông hiện nay, trong đó nổi cộm và phức tạp nhất là việc phía Trung quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển của Việt Nam, vi phạm chủ quyền biển đảo của nước ta. BCH Quân sự quận Liên Chiểu đã phân tích, trao đổi về vấn đề thời sự Biển Ðông về các đường lối, chủ trương của Ðảng cho toàn thể cán bộ và nhân dân được biết trong vấn đề Biển Ðông là kiên quyết bảo vệ chủ quyền, kiên trì độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền đất nước. Đồng thời cũng bày tỏ thái độ lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của phía Trung Quốc, mong muốn sớm có đối sách giải quyết đúng đắn trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, hữu nghị giữa hai quốc gia. Việc bày tỏ lòng yêu nước và tinh thần dân tộc là cần thiết nhưng phải tuân thủ luật pháp. Các cấp, các ngành tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng trong vấn đề Biển Đông hiện nay.

 

Hội nghị được nghe bà Lê Thị Xuân Nga - Báo cáo viên Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng triển khai, phân tích làm rõ nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở. Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014. Luật gồm 05 chương, 33 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

 

Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là hình thức vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ ở cơ sở, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, trong đó có việc tự giải quyết một số mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật phát sinh trong đời sống nhân dân, góp phần giữ gìn truyền thống đoàn kết, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 


Ông Huỳnh Sự - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, báo cáo viên tại hội nghị

 

Hội nghị đã nghe Ông Huỳnh Sự - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, báo cáo viên trình bày lần lượt 11 chương của Hiến pháp sửa đổi 2013, trong đó tập trung vào những điểm mới tại Chương I - Chế độ chính trị, Chương II - Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương V - Quốc hội, Chương VII - Chính phủ, Chương IX - Chính quyền địa phương. Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013 có nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập hiến. Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

(Người đăng: tuanhn).