Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc giao ban Tổ trưởng Tổ dân phố quý IV năm 2013

Sáng ngày 05/10/2013, UBND phường tổ chức giao ban Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường quý IV năm 2013. Tham dự giao ban có đ/c Phan Văn Đại - PCT UBND phường; đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND phường; đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường, đ/c Bùi Ngọc Anh - Phó Công an phường, đ/c Nguyễn Văn Trung - Văn phòng Đảng ủy phường, 18 đồng chí là thành viên đứng điểm tại khu vực dân cư, các Cấp ủy Chi bộ khu dân cư và 188 Tổ trưởng Tổ dân phố.

Toàn cảnh buổi giao ban

Tổ trưởng Tổ dân phố là nơi thực hiện nhiều công tác khác nhau về tất cả mọi lĩnh vực như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thì công tác quản lý địa bàn dân cư cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổ dân phố. Hầu hết các Tổ dân phố, thôn đều có đầy đủ các loại sổ sách quản lý như danh sách các hộ trong Tổ dân phố sổ theo dõi thực hiện nghĩa vụ từng hộ gia đình. Công tác kê khai và quản lý về nhân, hộ khẩu; số nhân khẩu thường trú, tạm trú, tạm vắng, hoàn cảnh gia đình của từng hộ dân các thông tin này đã góp phần quan trọng cho cấp chính quyền trong việc đề ra các phương hướng, giải pháp đúng đắn trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổ dân phố là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, nhằm phát huy tính tích cực của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiều năm qua kết quả hoạt động của Tổ dân phố có vị trí hết sức quan trọng, Tổ dân phố là nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư trong các hoạt động tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư như: đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng; bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội.

Tại cuộc họp giao ban các Tổ trưởng Tổ dân phố đã phát biểu các ý kiến đã nêu ra nhiều vấn đề bức xúc xảy ra trong đời sống xã hội, trong đó tập trung vào các vấn đề lớn như đường bê tông hóa và điện chiếu sáng tại các khu vưc dân cư; tình trạng ô nhiễm môi trường các hộ chăn nuôi tại các khu vực dân cư và thời gian thu gom rác tại KDC chưa được hợp lý và chưa đúng giờ và tại các khu vực dân cư chưa có thùng rác; các tiêu chí trong công tác rà soát hộ nghèo đúng thực tế với từng hộ dân; các bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, công tác phun phòng chống dịch chưa kịp thời và các hộ rửa xe dọc tuyến đường Phan Văn Định lấn chiếm lòng lề đường.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ trưởng Tổ dân phố, lãnh đạo UBND phường tiếp thu và phản hồi những vấn đề thuộc quyền xử lý trong thời gian sớm nhất.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)