Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2015

     Ngày 08/4/2014, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hòa Khánh Bắc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho thanh niên tuổi 17 trên địa bàn phường.

 

Thanh niên đăng ký tuổi 17 năm 2015

 

      Thực hiện lệnh điều động của Ban Chỉ huy quận sự quận Liên Chiểu, Hội đồng nghĩa vụ quận sự phường Hòa Khánh Bắc đã tiến hành xét duyệt nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ từ các khu vực dân cư, đảm bảo công bằng, chính xác và đúng Luật. Những thanh niên đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tốt, ý thức chấp hành pháp luật tại địa phương tốt, sẽ được xét chọn để khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại phường. Đợt khám tuyển lần này phường Hòa Khánh Bắc có 100 thanh niên trong độ tuổi đăng ký.

      Trong quá trình đăng ký, Hội đồng nghĩa vụ quận sự quận luôn giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, những thanh niên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự chọn để lên đường làm nghĩa vụ trong thời gian tới.

        

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)