Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ IV (2009 - 2014).

Sáng ngày 4/9/2014, Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014). Về dự có Đ/c Thái Thanh Hùng - CT Hội CCB thành phố Đà Nẵng, đ/c Nguyễn Thành Quảng - PCT Hội CCB thành phố Đà Nẵng, đ/c Trần Văn Thanh - CT Hội CCB quận Liên Chiểu, đ/c Nguyễn Văn Bình - PCT Hội CCB quận Liên Chiểu, đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường, BTV Đảng ủy phường, lãnh đạo Hội CCB các phường bạn và 150 đại biểu tham dự.

 


Toàn cảnh Đại hội

 

Sau 5 năm phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua yêu nước đã tạo thành động lực thúc đẩy hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy tiềm năng to lớn của các thế hệ CCB, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương đất nước, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp. 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong phường đã tổ chức nói chuyện truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng thu hút hơn 2.500 lượt thanh thiếu niên tham gia; hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội đã chủ động phối kết hợp với chính quyền, công an xây dựng đề án về tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường. Với ý chí vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế, đa dạng hoá ngành nghề, giúp hội viên nguồn vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế; Vận động hội viên đóng góp, ủng hộ tiền và ngày công, xoá nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tăng số hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ gia đình hội viên CCB nghèo trong phường giảm. Hội còn tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, với tổng số tiền 8,511 tỷ đồng giúp cho 340 hộ vay làm kinh tế gia đình, công tác phát triển hội viên mới luôn được chú trọng, năm 2009 toàn phường có 15 chi hội với 490 hội viên, đến nay có 27 chi hội, có 18 phân hội vói 586 hội viên.

 

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB từ phường đến các chi hội CCB cơ sở luôn tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện. Hàng năm hội CCB phường Hòa Khánh Bắc luôn đạt danh hiệu hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc.

 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc đã đề ra các nội dung cơ bản của phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019, đó là: Tiếp tục củng cố xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện phong trào thi đua có nhiều phương pháp thiết thực, hiệu quả, tổ chức hội, hội viên và gia đình CCB luôn gương mẫu ở khu dân cư; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động nhằm tăng cường công tác quốc phòng an ninh góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Thường xuyên phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gia đình CCB văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới; giúp nhau nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên.

 

Đại hội thống nhất mục tiêu thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương với cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh". Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Xây dựng được nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, Hội CCB phường đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc giai đoạn 2014 - 2019.

 


Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt đuợc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh guơng mầu" trong 5 năm qua. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nuớc từ nay đến năm 2019 đồng chí để nghị Hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tiếp tục thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách sâu sắc và toàn diện hơn; tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; Thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh; Chăm lo tốt đến phát triển kinh tế của hội viên, nhân rộng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế trong tổ chức hội.

 


Đ/c Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội CCB quận Liên Chiểu phát biểu

 

Đồng chí Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội CCB quận Liên Chiểu đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp hội CCB trong phường đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần thực hiện tốt trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên CCB, tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng hội trong sạch vững mạnh; giữ gìn bản chất truyền tốt đẹp của anh "Bộ đội Cụ Hồ"; đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho gia đình hội viên, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các cá nhân, tập thể điển hình, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Cũng tại Đại hội, có 04 tập thể và 04 cá nhân được UBND quận Liên Chiểu tặng giấy khen, Thường trực Hội CCB quận Liên Chiểu đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01cá nhân, UBND phường Hòa Khánh Bắc cũng trao cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 


4  Văn Nghệ chào mừng

 

 


5 Đ/c Thái Thanh Hùng - CT Hội CCB TPĐN
trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

 


Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT
UBND phường trao hoa chúc mừng

 


Đ/c Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội CCB quận Liên Chiểu
trao bức chân dung Đại tướng Võ Nguyễn Giáp
 

 


Trao giấy khen

 


Trao giấy khen
 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)