Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Đại hội Chi bộ 3 Quang Thành 4A nhiệm kỳ 2015-2017

     Sáng ngày 16/01/2015, Chi bộ 3 Quang Thành 4A, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017. Về dự đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Trung-ĐUV, văn phòng Đảng ủy phường, toàn thể Đảng viên chi bộ 3 Quang Thành 4A.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

     Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ có 24 Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương  mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Tất cả các chỉ tiêu pháp lệnh giao hàng năm thu đều đạt từ 100 % , bằng hình thức tuyên truyền vận động nhân dân của các hệ thống chính trị ở cơ sở từ Ban điều hành Tổ DP, Mặt trận, Chi đoàn, Phụ nữ, CCB và nhiều tổ chức xã hội khác luôn được củng cố và kiện toàn. Thông qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã khơi dậy phong trào thi đua ở địa bàn dân cư, hàng năm tổ chức xét duyệt, bình chọn GĐVH đạt tỉ lệ trên 95%. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tham gia học tập các Nghị quyết do Đảng uỷ triển khai đầy đủ, đã đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay" gắn với việc "học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chi bộ; Nhiệm kỳ qua nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích được các Cấp uỷ Đảng, chính quyền khen tặng như Chi bộ đạt danh hiệu " Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu " nhiều năm liền.

 

Cấp ủy chi bộ 3 Quang Thành 4A ra mắt tại Đại hội

 

     Đại hội đã bầu 05 đồng chí nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Lê Thế được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí, trong đó, có 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)