Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam triển khai công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn năm 2014.

Lồng ghép tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, cũng trong sáng ngày 18/6, phường Hòa Hiệp Nam triển khai Kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2014.

 

Theo đó, có các nội dung được tập trung thực hiện gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức PC&CC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PC&CC và xây dựng cụm dân cư, tổ dân phố an toàn PC&CC, nghiên cứu xây dựng ngành hàng, quầy hàng an toàn PC&CC; xây dựng phương án, trang bị phương tiện PC&CC. Bám sát những nội dung được triển khai, phường Hòa Hiệp Nam đề ra biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể: Vận động 100% CBCC, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Ban công tác mặt trận khu dân cư trang bị bình chữa cháy; in tiêu chí PCCC cấp về 132 tổ dân phố thuộc địa bàn và yêu cầu các Tổ dân phố phát động toàn dân tham gia PCCC; tổ chức tập huấn cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, trường học trên địa bàn về công tác PCCC; Trong tháng 8 sẽ tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC tại 4 khu vực Nam Ô 1, Nam Ô 2.1, Nam Ô 2.2, và Xuân Dương. Tiếp đó đến hết năm 2014 sẽ tổ chức phát động ở tất cả các khu vực còn lại và phấn đấu 100% hộ gia đình thực hiện ký cam kết hộ gia đình an toàn về PCCC.

 


Trao bình chữa cháy mini cho CBCC phường Hòa Hiệp Nam

 

Tại hội nghị đã trao trên 300 bình chữa cháy mini cho CBCC phường và cán bộ dưới cơ sở.

 

Đông Phương.

(Người đăng: tuanhn)