Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngày 01/7/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường.

 

Tại hội nghị đã thông qua danh mục huy động vốn đối ứng cho các công trình đầu tư xây dựng nông thôn mới. Theo đó công tác tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền về nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo triển khai thành công chương trình; công tác lập quy hoạch, xây dựng đề án được quan tâm nhằm đảm bảo tính bền vững của các đồ án quy hoạch. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư và các cơ chế, chính sách có liên quan cũng được chú trọng, đảm bảo tính gắn kết và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản gồm mạng lưới giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, chợ…. Trong thời gian sắp đến, các hội, đoàn thể tại địa phương sẽ thực hiện một số mô hình chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

 

Được biết, tổng số tiền huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường là 230.040.000 đồng, trong đó có 3.108 hộ được huy động với mức huy động 70.000 đồng/hộ đối với hộ dân và 200.000 đồng/hộ đối với hộ được hưởng lợi.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.

(Người đăng: tuanhn)