Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

Sáng ngày 09/7/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị triển khai tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) trên địa bàn phường.

 

Đây là chương trình nhằm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ nhằm giải quyết tình trạng một số Bộ, ngành, địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng chưa được quan tâm đúng mức, còn chưa xử lý kịp thời một số tồn đọng đối với người có công, chưa kiến nghị kịp thời việc sửa đổi, bổ sung các chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận người có công với cách mạng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Bên cạnh đó là tình trạng việc tổ chức thực hiện chính sách còn thiếu sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

 

 

Chương trình triển khai lần này sẽ đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung vào 7 đối tượng chính: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến. Chương trình sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giải quyết chính sách đối với người có công sau khi rà soát; đánh giá kết quả và thực hiện công tác thi đua khen thưởng...

 

Tại hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) gồm 13 đồng chí do ông Hồ Đắc Thắng (Phó Chủ tịch UBND phường) làm Trưởng ban, thành lập mới 21 tổ rà soát. Theo đó, từ ngày 09/7 đến 14/7/2014 thực hiện tổng rà soát ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn phường. Từ ngày 15/7 đến 16/7 tiến hành tiếp nhận phiếu rà soát và biên bản đánh giá kết quả tổng rà soát. Từ 17/7 đến 25/7, Ban rà soát của phường báo cáo kết quả tổng hợp về phòng Lao động - TB&XH và Ủy ban MTTQVN quận Liên Chiểu. Được biết, phường Hòa Hiệp Nam có tổng cộng 234 đối tượng chính sách với 343 chế độ cần được khảo sát, thống kê.

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.

(Người đăng: tuanhn)