Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tổng kết công tác tuyển quân năm 2013

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND quận Liên Chiểu về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND phường Hòa Hiệp Nam xác định chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những chỉ tiêu pháp lệnh quan trọng phải tập trung triển khai thực hiện. Năm 2013 công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của phường có nhiều thuận lợi cơ bản, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phường trên cơ sở hoạt động hiệu quả của Hội đồng NVQS và giáo dục QP-AN phường, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ khu dân cư và cán bộ đứng điểm từng khu vực. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, có thể khẳng định phường Hòa Hiệp Nam đã hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu giao quân, đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn trong lộ trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên hăng hái đăng ký NVQS

Ngay từ đầu năm Hội đồng NVQS và giáo dục QP-AN phường đã tiến hành củng cố, kiện toàn đúng, đủ thành phần, hoạt động khá đồng bộ, có hiệu quả, từng đồng chí đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, động viên kịp thời thanh niên trong diện gọi nhập ngũ tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ban chỉ huy quân sự phường tích cực chủ động trong công tác điều tra thực lực thanh niên và tổ chức xét duyệt cấp phường theo đúng quy định. Tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên được chuẩn bị chu đáo với tổng thực lực là 971 thanh niên, xét duyệt được 180 thanh niên, gọi khám 180 thanh niên, đạt sức khỏe 46 thanh niên và nhập ngũ 23 thanh niên. Bên cạnh đó Hội đồng NVQS và giáo dục QP-AN phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đứng điểm tổ dân phố, đôn đốc thanh niên lên trạm khám sức khỏe đạt tỷ lệ cao, tham mưu cho Hội đồng NVQS quận tổ chức khám tuyển lần 2, lần 3 và khám vét cho những thanh niên chưa lên trạm và đi làm ăn xa về. Tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà cho số thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức phát lệnh tập trung chu đáo, do đó tỷ lệ nhận lệnh trực tiếp đạt 100%.

Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ

Song song với công tác tổ chức khám sức khỏe, những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, Ban chỉ huy quân sự phường đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS quận, do đó sau khi giao quân không có trường hợp nào bị loại trả vì lý do chính trị, đạo đức. Nhìn chung công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2013 trên địa bàn phường luôn phát huy được tính dân chủ, công bằng, đúng luật và đạt hiệu quả cao. Tổ chức đưa quân lên trạm đúng thời gian quy định, công tác trang trí, cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, xe cổ động được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, tạo khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức bàn giao quân về quận nhanh gọn, trật tự và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Gặp mặt thanh niên nhập ngũ

Ngày 06/9/2013, UBND phường đã tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2013 đồng thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tiêu biểu là tập thể Ban chỉ huy quân sự phường, cán bộ và chiến sĩ công an phường, khu dân cư Nam Ô 2/2, khu chung cư Hòa Hiệp Nam, tổ dân phố số 100 và tổ 120…

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2013

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014, chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2014 trên địa bàn phường dự kiến là 29 thanh niên. Với 05 nhóm giải pháp trọng tâm, Hội đồng NVQS và giáo dục QP-AN phường tập trung cho công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS và giáo dục QP-AN, tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS, hạn chế thấp nhất tỷ lệ chống khám, phấn đấu thực hiện chỉ đạo của Quân khu với mô hình "3 trong 1", tổ chức các bước điều tra, ra soát thực lực nam công dân trong diện gọi nhập ngũ, xét duyệt chặt chẽ, đúng Luật định, xử lý kiên quyết những trường hợp trốn chống, trốn khám sức khỏe NVQS. Thực hiện tốt "3 cử, 4 công khai" tại cơ sở đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho quần chúng nhân dân, nhất là thanh niên nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.