Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tổ chức Lớp tập huấn Luật bình đẳng giới

Chiều ngày 27/6/2013, Ban phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trung tâm học tập cộng đồng phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Lớp tập huấn Luật bình đẳng giới cho 70 học viên là cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Dự khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Hội LHPN quận Liên Chiểu và đại diện lãnh đạo UBND phường.

Bình đẳng giới đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm ở mọi quốc gia. Tại Việt Nam, bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng và nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, ví dụ minh họa, dẫn chứng thực tế, dễ hiểu đã giúp các học viên nắm vững được những nội dung cơ bản của luật bình đẳng giới, qua đó nhận thức được nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới đã và đang ngăn cản sự phát triển của đất nước, địa phương, gia đình cũng như chính bản thân mỗi người phụ nữ, đồng thời có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội và cộng đồng.

Toàn cảnh Lớp tập huấn Luật bình đẳng giới

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung, kiến thức cơ bản về giới và giới tính; bình đẳng giới, lồng ghép giới trong các lĩnh vực của đời sống; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới; những chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước về giới và bình đẳng giới; giới thiệu về Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố Đà Nẵng; về tổ chức bộ máy Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ từ trung ương đến địa phương hiện nay...

Hoạt động này góp phần vào việc thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ về vị trí, vai trò; giúp họ khẳng định được bản thân mình trong xã hội. Từ đó đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin ở cơ sở, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đưa Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống.

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.