Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sáng ngày 14/5/2014, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Lễ Báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 


Toàn cảnh Lễ Báo công dâng Bác

 

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao và cách làm sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền phường Hòa Hiệp Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 


Báo công dâng Bác

 

Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến về hành động trong thực hiện, chức trách được giao của mỗi cán bộ, đảng viên. Vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ nét hơn, sâu sát cơ sở, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các chủ trương của Đảng đã thấm sâu vào thực tiễn, phù hợp với lòng dân, trở thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân toàn phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm theo gương Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 


Trao quyết định bổ nhiệm

 


Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Trong khuôn khổ của buổi lễ, 03 tập thể tiêu biểu đã vinh dự được báo công dâng Bác, UBND phường đã tuyên dương, khen thưởng cho 03 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trước đó, UBND quận Liên Chiểu đã công bố quyết định bổ nhiệm lại các chức danh đối với đồng chí Võ Ngọc Tâm (Phó Chủ tịch UBND phường), đồng chí Phạm Nam (Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường) và đồng chí Trần Phước Hành (Trưởng Công an phường).

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.

(Người đăng: tuanhn)