Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014

Sáng ngày 23/01/2015, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tại địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được giữ vững. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung, hình thức phong phú, công tác xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm được chú trọng đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Công tác tham mưu, dân vận, xây dựng và củng cố các mô hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm đúng mức. Kết quả thực hiện Chỉ thị 09 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở; quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư theo tinh thần Nghị quyết liên tịch 01 được tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả gắn với thực hiện "5 giảm", "5 xây" trong phong trào. Năm qua, toàn phường có 130 tổ dân phố đạt tiêu chí "An toàn về ANTT"; 90,33% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

          Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015, phường tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Chỉ thị số 43 về thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị"; nâng cao công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm, quản lý nhân hộ khẩu; xây dựng các lực lượng cơ sở vững mạnh gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

 

          Dịp này, phường Hòa Hiệp Nam được Bộ Công an tặng bằng khen, công an phường đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 09 tập thể và 17 cá nhân được Giám đốc công an thành phố, UBND quận và phường tuyên dương, khen thưởng.

                                                                     Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.