Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị phát động phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội và thành lập Câu lạc bộ môi trường

     Ngày 24/4/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức Hội nghị phát động phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội và thành lập Câu lạc bộ môi trường tại khu dân cư Nam Ô 1.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Tại hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội LHPN phường năm 2014, thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội với 49 thành viên, quyết định thành lập Câu lạc bộ môi trường khu dân cư Nam Ô 1 với 50 hội viên do bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (Phó Chủ tịch Hội LHPN phường) làm chủ nhiệm, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ môi trường, tổ chức ký kết giao ước thi đua đối với các chi hội phụ nữ cơ sở. Trong khuôn khổ của hội nghị, lãnh đạo công an phường đã thông tin và có phương án phối hợp với Hội LHPN trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với chuyên đề "Phụ nữ Hòa Hiệp Nam nói không với cờ bạc".

 

Các cơ sở Hội ký kết giao ước thi đua

 

     Hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn; tạo bước chuyển biến mới trong công tác quản lý vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường gắn kết với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", các chương trình bảo vệ môi trường, các hoạt động liên tịch phối hợp giữa cơ quan môi trường với các đơn vị ở địa phương, cơ sở.

                                                           Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.