Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013

Chiều ngày 25/4/2013, Ủy ban nhân dân - Công đoàn cơ sở cơ quan UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013. Đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường), đồng chí Lê Tấn Cư (Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn) đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ công chức, lao động đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND phường; quy chế phối hợp giữa UBND và Công đoàn cơ sở UBND; báo cáo tài chính công đoàn năm 2012 và phát động thi đua năm 2013.

Thảo luận tại hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan đã có nhiều ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo và liên hệ với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác công đoàn. Bên cạnh đó, các đại biểu nhất trí quyết nghị các mục tiêu cơ bản phấn đấu trong năm 2013: 100% CB-CNVC chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật; 100% hộ cán bộ công chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tham gia xây dựng cơ quan văn hóa; 15-20% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ 02 đến 03 cán bộ, công chức đạt chiến sĩ thi đua cấp quận; công đoàn cơ sở UBND phường phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) đề nghị CB-CNVC cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đối với công tác công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị; tích cực vận động CB-CNVC tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

         Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.