Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013

Ngày 04/4/2013, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hòa Hiệp Nam tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên 17 tuổi trong năm và nam công dân trong độ tuổi 18 đến 25 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu trên địa bàn phường. Đảm bảo nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cho các năm tiếp theo.

Trong những năm qua công tác khám tuyển sức khỏe, tuyển, chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ của phường có nhiều đổi mới. Đã làm tốt công tác rà soát phúc tra nguồn thanh niên theo quy trình tuyên truyền vận động trong toàn phường từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm phường đều đạt chỉ tiêu đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên hăng hái đăng ký Nghĩa vụ quân sự

Theo kế hoạch, Hội đồng NVQS phường tiến hành tổ chức cho nam thanh niên tuổi 17, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam trực tiếp đến đăng ký trong ngày 04/3/2013, trong đó nam thanh niên 17 tuổi lần đầu đến đăng ký, ngoài thủ tục kê khai lý lịch, số thanh niên này còn được kiểm tra sức khoẻ tổng quát theo qui định, đồng thời cấp giấy chứng nhận đã đăng ký NVQS. Riêng nam thanh niên tuổi từ 18 – 25 đến đăng ký kê khai bổ sung vào lý lịch NVQS và đưa vào diện sẵn sàng nhập ngũ.

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký

Kết quả đã có 116 thanh niên tuổi 17 trên địa bàn phường đã thực hiện việc khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. Với kết quả đã đạt được Hội đồng NVQS phường đã nắm chắc được số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân của quận và thành phố giao cho.

Đây là công tác thường xuyên hàng năm nhằm nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong diện tuổi sẵn sàng nhập ngũ để chuẩn bị cho công tác tuyển quân trong năm 2013 và những năm đến. Vì vậy đối với những trường hợp không chấp hành lệnh gọi, Hội đồng NVQS phường sẽ có biện pháp xử lý triệt để, qua đó tạo sự công bằng trong việc thực thi Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam