Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2015.

     Sáng ngày 10/02/2015, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của BTV Thành ủy Đà Nẵng và giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2015.

 

       

     Tại hội nghị đã triển khai nội dung Chỉ thị 43 ngày 25/12/2014 của BTV Thành ủy Đà Nẵng, triển khai kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" trên địa bàn phường; công tác thu phí sử dụng đường bộ; thông qua kế hoạch giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2015; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường lồng ghép thông qua các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 43, phân công cán bộ đứng điểm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Ất Mùi, giao ban Tổ trưởng 135 tổ dân phố.

                                                                     Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.