Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam tập huấn lực lượng nòng cốt, cốt cán về công tác tôn giáo năm 2013

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Liên Chiểu về việc củng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán ở cơ sở. Ngày 08/5/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức tập huấn kỹ năng, nhiệm vụ hoạt động của tổ dân vận, lực lượng nòng cốt, cốt cán và quản lý Nhà nước về công tác Tôn giáo cho hơn 170 cán bộ cơ sở khu dân cư. Đến dự có đồng chí Dương Đình Liễn (Phó Phòng Tôn giáo - Dân tộc, Ban Dân vận Thành ủy), đồng chí Ngô Khôi (Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo thành phố), các đồng chí thuộc Phòng Nội vụ, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu; các đồng chí thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể của phường cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân vận, các thành viên tổ lực lượng nòng cốt,

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở khu dân cư đang thực hiện công tác Dân vận được cập nhật những nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động. Đồng thời, xác định tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, từ đó tập trung làm tốt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tại lớp tập huấn các học viên được tiếp thu các chuyên đề về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới; công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo; Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; chức năng nhiệm vụ, kỹ năng hoạt động của tổ dân vận và lực lượng nòng cốt, cốt cán; một số nội dung cơ bản về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc thiểu số hiện hành… Qua đó, giúp các học viên nâng cao kỹ năng, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc - tôn giáo, nâng cao vai trò trách nhiệm và khả năng tập hợp, tổ chức quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thời gian đến.           

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.