Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam sơ kết 6 tháng đầu năm.

Sáng ngày 18/6, UBND phường Hòa Hiệp nam hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2014. Ông Nguyễn Hữu Thiết - PCT UBND quận Liên Chiểu đã đến dự.

 

 

Tiếp tục khắc phục khó khăn chung, 6 tháng đầu năm, phường Hòa Hiệp Nam đã triển khai thực hiện và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KTXH - QPAN. Kinh tế tăng trưởng ổn định. TMDV thực hiện gần 76 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch; TTCN thực hiện trên 13 tỷ đồng, đạt 53%; nông - thủy sản đạt trên 50% tương đương 2,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên 3,6 tỷ đồng, đạt 42%. Việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh đạt kết quả tốt, riêng Quỹ vì người nghèo thực hiện trên 300 triệu đồng, vượt trên 150% chỉ tiêu giao. Y tế giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác chính sách người có công thường xuyên được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Hòa Hiệp Nam đã đề nghị Quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ vốn làm ăn cho 16 hộ với số tiền 39 triệu đồng, hỗ trợ học bổng cho 75 trường hợp con hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết 11 hộ, đề nghị xét hỗ trợ kinh phí cho 6 hộ; xét cho 15 trường hợp vay vốn qua Ngân hàng CSXH quận với số tiền trên 270 triệu đồng. Phấn đấu trong năm 2014, Hòa Hiệp Nam sẽ giải quyết thoát nghèo cho 57 hộ đặc biệt nghèo nhóm 1 và 2, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được đánh giá cao, trong 6 tháng đã giải quyết trên 3.500 hồ sơ các loại, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hẹn tạo sự hài lòng đối với tổ chức, công dân. Công tác Quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, ANTT được đảm bảo ổn định.

 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phường Hòa Hiệp Nam tập trunng phát triển kinh tế, tiếp tục theo dõi giúp đỡ các hộ nghèo; làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, đảm bảo QPAN, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Dịp này, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

 

Đông Phương.

(Người đăng: tuanhn)