Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể”.

       Sáng ngày 06/7/2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường Hòa Hiệp Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể" năm 2014.

 

          Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

 

      Trên cơ sở các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường, trong năm 2014 đã có 07 mô hình được Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình "Toàn dân tham gia PC&CC", "Khu dân cư thân thiện, môi trường", mô hình "Phụ nữ nói không với cờ bạc", "Nông dân nói không với bạo lực gia đình", "Cảm hóa, giáo dục TTN chậm tiến trở thành đoàn viên ưu tú", trong đó chức năng tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu…Qua đó đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo tổ chức hơn 20 đợt tuyên truyền, diễn tập, xây dựng quy ước, đối thoại, tọa đàm, ký cam kết thực hiện; thành lập các Câu lạc bộ môi trường ra quân 11 lượt bảo vệ môi trường thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015; trang bị bình chữa cháy cho các hộ dân, cơ sở doanh nghiệp, trường học. Cảm hóa, giáo dục 55 đối tượng vi phạm tiến bộ, có việc làm ổn định và trở thành đoàn viên ưu tú. Thực tiễn cho thấy, qua 1 năm thực hiện số vụ có hành vi bạo lực gia đình, số vụ cháy nổ, vi phạm pháp luật về cờ bạc, ma túy, số đối tượng TTN chậm tiến giảm hẳn, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, vệ sinh môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp…

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

       Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến, Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; duy trì, nhân rộng các mô hình gắn với biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; tổ chức phát động nhân dân tham gia công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; hằng quý tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, sơ kết và tổng kết các mô hình hằng năm…

        Dịp này, UBND phường đã tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các mô hình, Nghị quyết của Đảng ủy phường "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể" năm 2014.

                                                                        

Thanh Lâm – Hòa Hiệp Nam.