Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị - pháp luật, chuyên môn hè năm 2014.

Ngày 14/8/2014, tại phường Hòa Hiệp Nam, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Liên Chiểu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị - pháp luật, chuyên môn hè năm 2014 cho hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường.

 


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong 3 ngày từ 14/8 đến 16/8, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung, như: Tình hình thời sự nổi bật quốc tế, trong nước và tình hình Biển Đông 6 tháng đầu năm 2014; tình hình GD&ĐT năm 2014; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 06/11/2013 của BTV Thành ủy về nội dung "5 xây", "3 chống"; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Đất đai năm 2013; Luật phòng, chống khủng bố…

 

Qua lớp học, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Đồng thời, phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác quản lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2014 - 2015.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.