Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thông tin tuyên truyền tình hình biển, đảo

Sáng ngày 23/5/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thông tin tuyên truyền tình hình biển, đảo. Đến dự có đồng chí Phạm Xuân Dương (Đại tá - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân), đồng chí Nguyễn Ẩn (Phó Ban Tuyên giáo - Báo cáo viên Quận ủy), các đồng chí thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, các ban ngành, đoàn thể của phường cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghiên cứu chuyên đề "Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong công tác triển khai tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó hội nghị còn lồng ghép tuyên truyền về tình hình biển, đảo và nhiệm vụ chiến lược quốc phòng - an ninh, đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn đối với cán bộ, đảng viên toàn phường, góp phần phát huy lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm của người đảng viên trong tình hình mới, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Lấy việc làm theo lời Bác làm trọng tâm trong công tác tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.