Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của UBND thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe Bà Phan Thị Thu Lời (Hiệu trưởng Trường MNMN) báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 16/2009/CT-UBND của UBND thành phố. Có thể khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện, đối với loại hình trường mầm non ngoài công lập, qui mô loại hình này không ngừng tăng, mạng lưới trường lớp phát triển khá mạnh mẽ chiếm tỷ trọng cao trong bậc học mầm non. Đối với loại hình nhóm, lớp độc lập tư thục, hiện có 16 nhóm, lớp với 297 trẻ từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi; trong đó có 14 nhóm, lớp được cấp quyết định hoạt động. Nhìn chung, các nhóm, lớp độc lập tư thục có Quyết định thành lập đã đạt được các yêu cầu cơ bản về điều kiện chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ; chủ các nhóm lớp quan tâm đến việc dạy trẻ phát triển 5 lĩnh vực theo Thông tư 17/2009/BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thành những thói quen tốt trong sinh hoạt, ăn ngủ, vệ sinh và sinh hoạt tập thể…

 


Đ/c Hồ Đắc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đắc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường, yêu cầu trong thời gian đến cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường MN tư thục; văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ GD&ĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về "Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố"; chủ động và tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với loại hình GDMN ngoài công lập, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với loại hình này.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.