Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ 11.


Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe báo cáo dự thảo chương trình và nội dung kỳ họp thứ 11, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc lần trước. Có 13 lượt ý kiến với 21 nội dung phát biểu chủ yếu tập trung đến các vấn đề như làm sổ đỏ theo Nghị định 30 của Chính phủ, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách đối với người có công, xử lý hệ thống nước thải, an toàn giao thông, các vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, nhân hộ khẩu…

 


Cử tri đề xuất, kiến nghị

 

Thay mặt HĐND thành phố, các vị đại biểu đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND quận, phường kiểm tra xử lý những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận đầy đủ những ý kiến kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của thành phố để tổng hợp và chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời đối với cử tri trong thời gian sớm nhất.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.