Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp năm 2013 và Luật Hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện kế hoạch triển khai, thực hiện Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Sáng ngày 22/5/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp năm 2013 và Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) chủ trì hội nghị.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt những nội dung cơ bản của Hiến pháp và Luật Hòa giải cơ sở như: Sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp, quan điểm của Đảng ta; quyền con người; các chính sách xã hội; hiệu lực của Hiến pháp. Đặc biệt quán triệt về Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại hội nghị, đã nghe triển khai Luật Hòa giải cơ sở, đây là văn bản có giá trị pháp lý cao cho công tác hoà giải ở cơ sở trong tình hình mới. Qua đó, hội nghị nhất quán, thực hiện bản Hiến pháp Nước CHXHCNVN và đổi mới công tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cơ sở.

 

Được biết sau hội nghị này, UBND phường sẽ ban hành kế hoạch phân công tuyên truyền viên xuống từng khu dân cư để triển khai Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, từng địa bàn và từng đối tượng; sớm đưa các văn bản pháp luật vào đời sống xã hội.

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.

(Người đăng: tuanhn).