Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam - Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10.

     Ngày 01/4/2015, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XI cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ẩn, Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy, Báo cáo viên Thành ủy.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

      Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên toàn phường đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản các chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XI.

      Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân góp phần cụ thể hóa các nội dung, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của địa phương trong năm 2015.

                                                            Thanh Lâm (Hòa Hiệp Nam)