Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Công bố quyết định thành lập Tổ tiếp nhận, vận hành hệ thống phường điện tử năm 2014.

Thực hiện việc triển khai cài đặt và đưa vào hoạt động chính thức hệ thống quận/phường điện tử (giai đoạn 1) của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 27/6/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức công bố quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận, vận hành hệ thống phường điện tử năm 2014.

 

 

Tổ tiếp nhận, vận hành hệ thống phường điện tử gồm 17 ông (bà), do đồng chí Hồ Đắc Thắng (Phó Chủ tịch UBND phường) làm Tổ trưởng có nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý dự án và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức triển khai hệ thống phường điện tử; cài đặt và hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng tốt hệ thống, theo dõi góp ý để khắc phục những lỗi của hệ thống; báo cáo tình hình triển khai hệ thống phường điện tử và có hướng xử lý khi gặp sự cố.

 

Theo đó, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân tại phường Hòa Hiệp Nam gồm 5 công đoạn: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân chuyển cán bộ chuyên môn xử lý; CBCC chuyên môn nhận hồ sơ tiến hành xử lý trước khi trình lãnh đạo phê duyệt; công chức chuyên môn sau khi thẩm định trình lãnh đạo ký hồ sơ; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ đã được lãnh đạo ký; tiến hành trả kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.

(Người đăng: tuanhn)