Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 5 năm 2013

Sáng ngày 15/8/2013, Hội đồng NVQS và giáo dục QP - AN phường Hòa Hiệp Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 5 năm 2013 cho 50 học viên trên địa bàn phường. Đồng chí Mai Xuân (Thiếu tá - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự quận), đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) đã đến dự.

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội kết hợp nghiên cứu 02 chuyên đề bổ trợ.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trên cơ sở đó vận dụng vào từng vị trí công tác của từng học viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.