Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam báo công dâng Bác, sơ kết 3 năm Chỉ thị 03.

Sáng 14/5, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 

 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, nhận thức, đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Các cán bộ đã thực hiện tốt cải cách hành chính, phong cách làm việc và thái độ ứng xử với nhân dân. Những hạn chế, yếu kém được nhân dân góp ý bước đầu đã được chấn chỉnh, trách nhiệm cá nhân đối với công việc được nâng cao. Để phát huy những ưu điểm trong việc thực hiện Chỉ thị 03, trong 2 năm 2012, 2013, Đảng ủy phường đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 26 chi bộ; 100% cán bộ đảng viên, CCVC đều có nội dung bản đăng ký cá nhân về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

Trong lễ Báo công dâng Bác, 3 đơn vị được báo công đợt này là: Chi bộ 10 Xuân Thiều, trường Mầm non Tiểu My và Tiểu đội Dân quân thường trực phường. Các đơn vị đã báo công lên Bác những thành tích đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2014. Trong đó, Chi bộ 10 Xuân Thiều đã vận động nhân dân thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các hộ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu KTXH, quỹ vận động được giao, 100% hộ thực hiện treo ảnh Bác Hồ. Trường Mầm non Tiểu My đã thực hiện tốt nhiệm vụ sư phạm, nâng cao chất lượng dạy - học và Tiểu đội Dân quân thường trực phường HHN làm tốt công tác tuần tra kiểm soát. Đây cũng là 3 tập thể cùng với 10 cá nhân nhận được giấy khen của Đảng ủy phường vì đã thực hiện tốt Chỉ thị 03.

 

Bình Phạm.

(Người đăng: tuanhn)