Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: 1 năm nhìn lại công tác phòng ngừa cháy nổ.

Nhìn lại gần 12 tháng qua, cả nước xảy ra 1.926 vụ cháy. Giặc lửa cướp đi sinh mạng 83 người. Cùng với đó là khoảng 992,5 tỷ đồng và 1.108 ha rừng bị thiêu rụi theo làn khói trắng. Nếu so với cùng kỳ năm 2013, cả về số vụ cháy, thiệt hại về tài sản, số người bị thương đều giảm. Tuy nhiên, số người chết lại tăng tới 38,3% và tình hình còn có nhiều diễn biến phức tạp.

 

Trong năm 2014, trên địa bàn phường xảy ra 03 vụ cháy nhỏ, ước tính thiệt hại do cháy gây ra trị giá 8,8 triệu đồng, trong đó cháy cỏ 02 vụ và 01 vụ cháy cơ sở sản xuất kinh doanh.

 


Phát động xây dựng mô hình khu chung cư an toàn về PCCC

 

Xác định được tầm quan trọng của công tác PCCC, ngay từ đầu năm Đảng ủy phường đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, PCCC và cứu nạn cứu hộ, tiêu điểm là các văn bản chỉ đạo về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCCC trên địa bàn phường". Ủy ban MTTQVN phường chủ động triển khai xây dựng các mô hình "Khu dân cư đảm bảo công tác an toàn về PC&CC". Công tác tuyên truyền, huấn luyện được địa phương đặc biệt quan tâm, qua đó đã xây dựng 12 chương trình phát sóng trên Đài truyền thanh phường, 10 cụm pa nô, 04 điểm trang trí cổ động trực quan; tổ chức 04 buổi tuyên truyền phong trào PCCC tại 09 khu dân cư thu hút trên 2.000 lượt người tham dự, phát trên 1.000 bảng khuyến cáo, 4.000 bảng đăng ký thực hiện tiêu chí hộ an toàn, tổ dân phố, chung cư an toàn về PCCC cho các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp.

 


Diễn tập PCCC

 

Công tác lập và thực tập phương án chữa cháy được tập trung chú trọng, trong năm đã tổ chức thực hành diễn tập 02 phương án chữa cháy tại khu chung cư Hòa Hiệp Nam và chợ Nam Ô gắn với phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân thực hiện tốt việc PCCC tại nơi làm việc, khu dân cư. Bên cạnh đó, UBND phường còn thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng xung kích tự quản thực hiện có hiệu quả công tác PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC quận tổ chức các lớp tập huấn cho 200 tổ trưởng TDP và các đội PCCC cơ sở, góp phần từng bước xã hội hóa công tác PCCC tại địa phương. Năm 2014, phường đã duy trì, củng cố 31 đội PCCC, 01 đội dân phòng, 08 tổ BVDP khu dân cư, 01 đội dân quân thường trực với 1.007 thành viên.

 


Tập huấn nghiệp vụ PC&CC

 

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học đã nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC, hạn chế xảy ra cháy nổ tại các khu dân cư và đơn vị đóng trên địa bàn. Trong năm, số hộ tự trang bị phương tiện PC&CC có 446 hộ, 15 hộ kinh doanh tự trang bị, số cơ sở sản xuất kinh doanh tự trang bị bình chữa cháy là 55 cơ sở, vận động 02 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tự trang bị và treo khẩu hiệu PCCC, 100% các trường học trang bị tốt phương tiện PCCC, phối hợp với Ban quản lý chợ Nam Ô trang bị phương tiện chữa cháy cho 101 hộ kinh doanh.

 


Tuyên truyền công tác PCCC tại các khu dân cư

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ lần thứ 16 kết hợp sân khấu hóa hội thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và PCCC tại 21 khu dân cư trên địa bàn phường, qua đó kết hợp trao 331 bình chữa cháy các loại cho cán bộ, công chức, Bí thư, PBT chi bộ, trưởng ban CTMT và tổ trưởng tổ dân phố.

 


Trao bình chữa cháy cho tổ trưởng TDP

 

Với mục tiêu xây dựng phong trào PCCC sâu rộng, bền vững, hiệu quả, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần tich cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của phường trong những năm đến. Năm 2015, phường Hòa Hiệp Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo công tác PCCC, thường xuyên xây dựng, bổ sung các phương án và thực tập chữa cháy tại các khu dân cư, đơn vị, trường học có nguy cơ cao về cháy nổ; đảm bảo công tác PCCC với phương châm "4 tại chỗ". Tiếp tục xây dựng, củng cố các lực lượng PCCC tại cơ sở, xây dựng mới 02 cụm dân cư an toàn về PCCC tại đơn vị Xuân Thiều 10 và Nam Ô 2/2; vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn tự trang bị bình chữa cháy vào quý I năm 2015.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.