Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường trong 2 năm (2014 - 2015).

Chiều ngày 17/6/2014, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức họp triển khai kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng  trong 2 năm 2014 - 2015 trên địa bàn phường, đến dự có Ông Vũ Ngọc Thanh - Phó Trưởng  phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu.

 


Ban rà soát họp triển khai kế hoạch tổng rà soát

 

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015 và các văn bản Hướng dẫn của Trung ương về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015. Ngày 02 tháng 6 năm 2014, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 4706/KH-UBND về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong hai năm (2014 - 2015). Theo Kế hoạch của Thành phố sẽ tiến hành thực hiện thí điểm 7 xã, phường trên thành phố Đà Nẵng trong đó có phường Hòa Hiệp Bắc.

 

Để đảm bảo và thực hiện đúng quy trình kế hoạch của thành phố, ngày 08 tháng 5 năm 2014, UBND phường đã tiến hành thành lập Ban rà soát của phường gồm 9 thành viên, do Ông Thân Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban.

 


Hội nghị công bố Quyết định thành lập Tổ rà soát và hướng dẫn công tác tổng rà soát

 

Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng  trong 2 năm 2014 - 2015, nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, tập trung vào 7 nhóm đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong. Các đối tượng nêu trên phải có tên trong danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng do phòng lao động - thương binh và xã hội quận quản lý đến thời điểm ngày 31/5/2014.

 

Ban rà soát đã tham mưu Chủ tịch UBND phường ra Quyết định thành lập Tổ rà soát ở khu dân cư (Thành lập 25 tổ rà soát theo khu vực chi bộ lãnh đạo) do Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư làm trưởng ban, tổ phó là các tổ trưởng tổ dân phố; các thành viên gồm: Đại diện chi Hội LHPN, chi Hội Nông dân, chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chi Hội Cựu chiến Binh. Chiều ngày 19/6/2014, Ban rà soát đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Tổ rà soát và tập huấn, hướng dẫn cho các tổ rà soát ở khu dân cư; phân công cụ thể cho từng thành viên ban rà soát của phường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc rà soát đối với các tổ; thông báo công khai số điện thoại liên hệ để tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhân dân.

 

Việc tổ chức triển khai thực hiện tổng rà soát phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định, công bằng, khách quan. Tổ rà soát thống nhất với Ban rà soát phường sẽ tiến hành niêm yết danh sách công khai về tình hình thực hiện chế độ ưu đãi của 7 đối tượng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư hoặc địa điểm thuận lợi nhất để nhân dân theo dõi. Sau 10 ngày niêm yết công khai, Tổ và ban rà soát tiến hành họp, bàn giao toàn bộ phiếu rà soát, danh sách tổng hợp, biên bản họp cho Ủy ban nhân dân phường.

 

Trên cơ sở kết quả rà soát ở khu dân cư, Ủy ban nhân dân phường sẽ lập danh sách các đối tượng theo quy định trình chủ tịch UBND quận phê duyệt và gửi báo cáo theo biểu mẫu hướng dẫn về thành phố.

 

Cửu Lâm – VHXH phường Hòa Hiệp Bắc.

(Người đăng: tuanhn)