Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ và PCCC rừng năm 2015

      Hòa Hiệp Bắc có tổng diện tích tự nhiên 4.479,4 ha, trong đó đất Lâm nghiệp 1.631,9 ha ( chiếm 36% ). Trong năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy ( PCCC )  rừng được Ban Chỉ đạo phường và các lực lượng chức năng xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; phường  đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố ven rừng về quản lý bảo vệ và PCCC rừng trong phạm vi quản lý; duy trì hoạt động 4 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng và đất rừng, kịp thời phát hiện và huy động lực lượng cứu chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động thực hiện phương án, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác bảo vệ và PCCC rừng. Công tác phối hợp xử lý, ngăn chặn các vụ xâm phạm đất rừng đã được triển khai tích cực, đã xử lý 6 trường hợp xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, đình chỉ và buộc tháo dỡ các công trình vi phạm.   

      Để thực hiện tốt phương án Bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới, phường Hòa Hiệp Bắc xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về  quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng; thực hiện hiệu quả quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư; làm tốt công tác giao, quản lý và sử dụng đất rừng cho nhân dân; nâng cao kỹ thuật PCCC rừng, kiện toàn lực lượng, thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC rừng; ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác lâm sản trái phép; chủ động phòng, ngừa và chữa cháy kịp thời có hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra; thực hiện vững chắc phát triển sản xuất lâm nghiệp, xây dựng nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường trong  năm 2015 .

 

     Trao khen thưởng cho  tập thể, cá nhân 

 

     Nhân dịp này, UBND phường đã trao khen thưởng cho  tập thể,  cá nhân có thành xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng năm 2014

Như Hân