Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Triển khai kế hoạch phát động phong trào xây dựng Cụm dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 13/8.2014, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào xây dựng cụm dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy tại một số khu vực dân cư còn lại trên địa bàn phường.

 

Đến dự có đồng chí Trần Phước Huấn - PCT UBND phường - chủ trì hội nghị; đồng chí Phạm Trường Hải - PCT UBMTTQVN phường; các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng các tổ dân phố thuộc chi bộ 1, 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 11, 13, 17 Kim Liên, chi bộ 1 và chi bô 4 Thủy Tú.

 

 

Theo kế hoạch, sẽ tiến hành phát động phong trào xây dựng cụm dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy tại 7 khu vực trong địa bàn phường, có 72 tổ dân phố của 12 chi bộ. Thời gian phát động diễn ra từ ngày 16/8/2014 đến ngày 23/8/2014. Nội dung phát động xây dựng "Cụm dân cư an toàn  về phòng cháy và chữa cháy", phát động nhân dân đăng ký cam kết thực hiện tiêu chí "Hộ an toàn, tổ dân phố an toàn về phòng cháy và chữa cháy". Theo lộ trình thực hiện tiêu chí là đến cuối tháng 10/2014, có ít nhất 25% hộ gia đình có bình và dụng cụ chữa cháy; cuối tháng 01/2015, có ít nhất 50% hộ gia đình có bình và dụng cụ chữa cháy; cuối tháng 4/2015, có ít nhất 75% hộ gia đình có bình và dụng cụ chữa cháy; cuối tháng 7/2015, 100% hộ gia đình có bình và dụng cụ chữa cháy.

                                   

Cửu Lâm – Cán bộ VHXH phường Hòa Hiệp Bắc.