Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc triển khai công tác khảo sát nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn.

 

Theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo sẽ tiến hành thực hiện triển khai ở Tổ dân phố, khảo sát thực tế về tình trạng nhà ở, thu thập thông tin về nhu cầu sửa chữa nhà ở của người có công với cách mạng.

 

Thời gian hoàn thành việc khảo sát chậm nhất vào ngày 28/10/2014.

 

Sau khi hoàn thành việc khảo sát, Ban chỉ đạo khảo sát phường lập danh sách gửi Ban chỉ đạo khảo sát của quận để tiến hành phúc tra và tổng hợp danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sẽ tổng hợp và lập Đề án sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2015 trên địa bàn thành phố trình UBND thành phố phê duyệt.

 

Cửu Lâm - VHXH HHB.