Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ

Ngày 23/5/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiện, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp và Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 14/4/2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU
và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc đã quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường giáo dục nâng cao về trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường;  phần lớn cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và có ý thức trách nhiệm cao, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm với mọi tổ chức và công dân đến liên hệ công tác, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương. Hội nghị sẽ là dịp để phường phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong  năm qua, đồng thời đánh giá những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức phường Hòa Hiệp Bắc.

Tại Hội nghị UBND phường đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Như Hân