Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo, phổ biến công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Sáng ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn phường để phổ biến công tác quản lý Nhà nước và hướng dẫn biểu mẫu thủ tục hành chính về tôn giáo.

 


Gặp mặt các chức sắc tôn giáo hướng dẫn về công tác tôn giáo

 

Tại buổi gặp, các chức sắc được cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; một số vấn đề về quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường; công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở thờ tự thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính về tôn giáo như: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo; đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm; đăng ký người vào tu; thông báo việc sửa chữa các công trình tôn giáo không phải xin giấy phép xây dựng; thông báo tổ chức quyên góp… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Đây là dịp để các chức sắc nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; từ đó vận động các tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn cũng như phát huy vai trò, tích cực của các tôn giáo trong các hoạt động xã hội ở địa phương.

 

Như Hân.

(Người đăng: tuanhn)