Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc thực hiện tốt công tác tôn giáo

Hòa Hiệp Bắc nằm ở phía Tây Bắc của quận Liên Chiểu với diện tích đất tự nhiên là 4.358 ha; có 108 tổ dân phố với hơn 3.600 hộ, trên 13.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo có 207 hộ, 434 khẩu chiếm 3 % tổng dân số toàn phường. Trên địa bàn phường có 02 cơ sở thờ tự Phật giáo.

Xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của cả hệ thống chính trị và cốt lõi là công tác vận động quần chúng, từ đó Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các các tổ chức Hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khoá IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và gần đây nhất là Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo… Từ việc coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức, đề cao trách nhiệm và thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn thời gian qua.

Thăm Chùa Nam Hải

Trong công tác lãnh đạo điều hành, đã phân công 01 Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách công tác tôn giáo; lực lượng công an - quân sự; Mặt trận và các tổ chức Hội đoàn thể là những mắt xích quan trọng trong việc nắm tình hình, đảm bảo an ninh, chính trị, vận động tập hợp quần chúng theo đạo vào các tổ chức hội và  sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật. Bằng nhiều hình thức tập hợp, phường đã xây dựng lực lượng nòng cốt nhiều anh, chị là cán bộ Tổ dân phố, ban công tác mặt trận; chi tổ hội đoàn thể là người theo đạo.

Nhằm nâng cao khả năng quản lý, điều hành tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tôn giáo, hàng năm, phường  đều cử cán bộ Đảng uỷ, UBND, hội đoàn thể và cán bộ tôn giáo tham gia các chương trình tập huấn về tôn giáo do thành phố tổ chức; từ đó tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào theo đạo thông qua các tổ chức chính trị xã hội để vận động chức sắc, chức việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng tôn giáo lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Song song với công việc tuyên truyền vận động, phường đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các chức sắc, chức việc phụ trách các cơ sở thờ tự và hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường thông qua các lần thăm hỏi nhân dịp lễ, hội quan trọng ; phối hợp với  Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Giao thông khu vực II, Ban quản lý Khu Du lịch sinh thái Suối Lương phổ biển các văn bản của Nhà Nước và thành phố về công tác tôn giáo đến cán  bộ công nhân viên và học sinh sinh viên. Thực hiện tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Hòa thượng, Ni sư Trú trì các chùa; Mục sư, Ban trị sự Điểm nhóm sinh hoạt Tin lành trên địa bàn phường nhằm tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và tổ chức tôn giáo; tranh thủ vai trò của các vị chức sắc, chức việc để vận động đồng bào theo đạo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Lãnh đạo phường thăm và chúc mừng Điểm nhóm sinh hoạt Hòa Vân

Công tác quản lý các hoạt động tôn giáo như: đăng ký sinh hoạt tôn giáo hằng năm, Lễ hội tôn giáo; đăng ký người vào tu; tổ chức các hoạt động từ thiện; xây dựng, tu sữa cơ sở thờ tự được cán bộ tôn giáo phường quan tâm hướng dẫn thực hiện đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào theo đạo; góp phần đưa các sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn phường hoạt động có nền nếp. Để hướng các hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường theo đúng pháp luật, phường tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tăng, ni phật tử và tín đồ như phong trào "sống tốt đời, đẹp đạo"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã thu hút đông đảo quần chúng tín đồ tham gia; phường cũng chú trọng phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo trong vùng có đông đồng bào theo đạo nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo. Chính từ trong các phong trào này, nhiều hộ gia đình theo tôn giáo được công nhận là gia đình văn hóa, đến nay, trên địa bàn phường có hơn 190 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 91% trong tổng số hộ theo tôn giáo trên địa bàn phường.

Thăm Chùa Kim Quang

Có thể nói, từ sự nhận thức đúng đắn, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý Nhà nước của UBND phường Hòa Hiệp Bắc đối với công tác tôn giáo và sự kết hợp đồng bộ các biện pháp trong quản lý các hoạt động tôn giáo ở địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc nói chung và một bộ phận đồng bào theo đạo trên địa bàn phường nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực; bà con theo tôn giáo ngày càng nâng cao nhận thức và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo ở địa phương; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và tương thân tương ái, chung tay vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị phường Hòa Hiệp Bắc vững mạnh toàn diện.

Như Hân