Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Tập huấn cán bộ nòng cốt ở cơ sở

Sáng ngày 27/8, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức tập huấn cán bộ nòng cốt, cốt cán năm 2013 cho gần 100 cán bộ nòng cốt tại 23 Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn.

Tại đây, cán bộ nòng cốt được nghe Báo cáo viên Thành phố trao đổi về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, cốt cán ở cơ sở; kinh nghiệm xử lý điểm nóng ở cơ sở, cách thu thập và xử lý thông tin cũng như những nội dung có liên quan khác. Qua đây nhằm trang bị những kỹ năng thiết yếu để cán bộ nòng cốt ở cơ sở phát huy tích cực hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Cũng tại lớp tập huấn, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc Công bố Quyết định thành lập các Tổ lực lượng nòng cốt với 93 thành viên tại 23 Chi bộ khu dân cư trực thuộc Đảng bộ  phường.

Đông Phương