Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Dân tộc và Tôn giáo.

Sáng ngày 27/8/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Dân tộc - Tôn giáo năm 2013 cho tất cả các cán bộ là Bí thư Chi bộ các khu dân cư; các đồng chí là Trưởng, Phó các Hội đoàn thể và hơn 90 người là lực lượng nòng cốt tại khu dân cư trên địa bàn phường.

Tham dự với lớp tập huấn và báo cáo chuyên đề có đồng chí Dương Đình Liễu, Phó Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc, Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố; đồng chí Nguyễn Ẩn Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Các đại biểu sẽ được nghe trình bày các chuyên đề như: Chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, Tôn giáo;  các Chỉ thị, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; công tác xây dựng, quản lý và sử dụng lực lượng cốt cán trong tôn giáo và xử lý các điểm nóng chính trị - xã hội xãy ra tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác Dân tộc và Tôn giáo, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn phường.

Như Hân