Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng hiện có, ngay từ đầu mùa nắng nóng năm nay, phường Hòa Hiệp Bắc đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống chữa cháy rừng một cách đồng bộ.

 


Hội nghị triển khai phương án PCCCR năm 2014

 

Hòa Hiệp Bắc có diện tích đất lâm nghiệp chiếm hơn 80% diện tích, trong 3.386,8 ha đất lâm nghiệp, có trên 3.362 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tuân thủ phương châm phòng là chính và với ý thức tự giác, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, trong những qua, trên địa bàn giảm đáng kể những vụ cháy rừng xảy ra. Phát huy kết quả đó, năm 2014, phường Hòa Hiệp Bắc đã sớm triển khai phương án, kiện toàn Ban chỉ huy phường, đôn đốc các hộ nhận khoán rừng phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, chủ động mọi phương án để đối phó với lửa rừng. Ông Trương Việt - Chủ tịch UBND phường trao đổi: Sau khi nhận được phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của quận, UBND phường đã tiến hành củng cố, kiện toàn lại ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về PCCCR của phường đồng thời triển khai phương án PCCCR và bảo vệ rừng năm 2014, trong đó chú trọng vùng giáp ranh, đồng thời làm tốt công tác phân công lực lượng tuần tra canh gác bìa rừng. Rút kinh nghiệm của những năm trước, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trong quần chúng nhân dân về công tác PCCCR. Tuy bắt đầu vào mùa khô nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ dân phố ven rừng và chủ rừng trên địa bàn phường đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.

 


Đại diện các cơ quan ven rừng ký cam kết

 

Ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Hạt Kiểm Lâm Liên Chiểu cho biết: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, Kiểm Lâm địa bàn đã tham mưu cho UBND phường tổ chức tập huấn kiến thức PCCCR cho Tổ trưởng dân phố, Ban Công tác mặt trận, Ban Bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng có 148 người tham gia; thực hiện ký cam kết bảo vệ quản lý và PCCCR với 165 hộ dân, 50 tổ dân phố, 17 cơ quan tham gia. Tuyên truyền cho người dân và sinh viên học sinh các trường chuyên nghiệp nâng cao ý thức và có trách nhiệm trong việc PCCCR. Ông Dũng còn cho biết thêm: Để làm tốt công tác PCCCR năm 2014 trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách của phường đã cũng cố ổn định 3 tổ đội quần chúng bảo vệ, PCCCR với 41 người tham gia. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt và dụng cụ sinh lửa trong rừng. 

 


Khen thưởng cá nhân tham gia tốt công tác PCCCR

 

Bằng các biện pháp chỉ đạo sát sao, cụ thể và đồng bộ, đặc biệt tuân thủ phương châm 4 tại chỗ, trong đó lấy phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, phường Hòa Hiệp Bắc quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy rừng, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng trong mùa nắng nóng.

 

Như Hân.

(Người đăng: tuanhn)