Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014.

Ngày 24/7/2014, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự có ông Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng bộ; Đại diện UBMTTQVN, các Hội đoàn phường; các ban; cán bộ bộ phận chuyên môn UBND; Bí thư các Chi bộ; Tổ trưởng dân phố; Ban công tác mặt trận. Ông Trương Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vận động của mặt trận, công tác phối hợp của các ban, hội đoàn thể phường, cùng với  sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân toàn phường, tình hình kinh tế của phường vẫn tiếp tục có bước phát triển tích cực. Tổng thu ngân sách phường đạt trên 4 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của nhân dân. Các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như:

 

Kinh tế có phát triển nhưng chưa khai thác hết lợi thế của địa phương về kinh tế vườn rừng và dịch vụ du lịch. Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghề truyền thống chưa được đầu tư đúng mức. Thương mại dịch vụ còn manh mún, các chợ trên địa bàn quá nhỏ. Các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, khó lường. Một số TDP chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm được giao, nhiều hộ dân ý thức chưa cao trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

 

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2014 cần tiếp tục vận động nhân dân phục hồi sản xuất; phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ;  phát triển các mô hình kinh tế vườn rừng hiệu quả. Triển khai phát động cụm dân cư an toàn về PCCC, triển khai Phương án PCLB, tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân các dịp Lễ, kỷ niệm, Tết.  Kiểm tra, nhắc nhở và xử lý dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm, tổ chức bán trú, lưu trú trái phép và dịch vụ Internet. Vận động nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo theo kế hoạch. Tăng cường triển khai BHYT tự nguyện phấn đấu đạt chỉ tiêu giao.

 

Tiếp tục kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn, các trường hợp lấn chiếm hành lang an tòan giao thông, trật tự đô thị; duy trì tốt việc tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các hạng mục công trình theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Duy trì đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục huy động các chỉ tiêu pháp lệnh, huy động quỹ bảo trì đường bộ, thu vét thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp hoàn thành chỉ tiêu giao. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Hội quần chúng hoạt động có hiệu quả.

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của LLDQ thường trực; duy trì công tác trực SSCĐ bảo vệ các hoạt động Lễ, kỷ niệm, Tết tại  địa phương. Thực hiện có hiệu quả  kế hoạch phối hợp 3 lực lượng trong việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức diễn tập phương án PCLB. Tăng cường công tác nắm tình hình và đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn; quản lý nhân hộ khẩu, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng bộ đề nghị, trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch từ đầu năm và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, cấp ủy, chính quyền cần phải phấn đấu quyết liệt để hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Để làm được điều này, từng bộ phận liên quan từ phường đến khu dân cư phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Phong trào thi đua phải có chất lượng cao cần phải đưa ra kế hoạch cụ thể, không nên chung chung. Công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

 

Tiếp tục rà soát những vấn đề, nội dung đang bức xúc, thiết thực của nhân dân để kịp thời đề xuất, xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là việc ô nhiễm môi trường, rác, nước thải, những điểm nóng về trật tự an toàn xã hội mà ở đó người dân sinh sống, đi lại thiếu an tâm, việc chăm sóc đời sống nhân dân nói chung và các gia đình chính sách nói riêng... ở tổ dân phố nào nhân dân còn bức xúc chưa hài lòng, thì ở đó cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải có trách nhiệm xem xét đề ra ngay công việc và thực hiện giải quyết cho dứt điểm.

 

Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhất là việc "Làm theo tấm gương của Bác"; kịp thời phát hiện và tuyên dương, nhân rộng các điển hình, mô hình thực hiện tốt cuộc vận động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng vào những nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và 3 nhiệm vụ trọng tâm;  thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; vận động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100% ngay từ ngày đầu năm học mới.  

 

Chủ động dự báo, chuẩn bị tốt kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách phường năm 2015; đồng thời tích cực chuẩn bị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014; Chủ động phương án 4 tại chổ trong việc triển khai công tác phòng chống lụt bão ngay tại địa bàn từng tổ dân phố; triển khai diễn tập phòng chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ năm 2014.

 

Như Hân.