Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Phát động phong trào xây dựng cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại Chi bộ 8 - 17 Kim Liên.

 

 

Vào lúc 19h30 ngày 16/8/2014, UBND phường phối hợp với UBMTTQVN phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức buổi phát động phong trào xây dựng cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại Chi bộ 8 - 17 Kim Liên, về dự có đ/c Trung úy Đỗ Quốc Lương - Phòng cảnh sát PCCC số 4, đ/c Thân Đức Minh - PCT UBND phường Hòa Hiệp Bắc, đ/c Lương Văn Ngọc - PCT UBMTTQVN phường, đại diện văn phòng Đảng ủy cùng các ban ngành đoàn thể của phường và hơn 150 người tham gia buổi phát động.

 

Qua buổi phát động, đ/c Trung úy Đỗ Quốc Lương - Phòng cảnh sát PCCC số 4 đã hướng dẫn các thao tác sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng xử lý ứng cứu khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Buổi tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở doanh nghiệp tại địa phương và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, nâng cao nhận thức và kiến thức về PCCC trong toàn thể nhân dân để chủ động trong công tác PCCC làm giảm các nguy cơ xảy ra cháy, nổ và đặc biệt khi xảy ra cháy, nổ có khả năng chữa cháy kịp thời hiệu quả, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra; giữ gìn an toàn trong khu dân cư, đem lại sự bình yên ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

 

Thanh Tâm - VHXH HHB.