Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc nỗ lực thực hiện “một cửa, một cửa liên thông” trong cải cách hành chính

Là một phường còn nhiều khó khăn của quận Liên Chiểu, nhưng Hòa Hiệp Bắc lại là một trong những địa phương 3 năm liền tiêu biểu, đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc triển khai, ứng dụng và thực hiện mô hình "một cửa, một cửa liên thông" đúng quy trình đã tạo nên sự hài lòng cho các cá nhân, tổ chức, mọi công dân khi đến liên hệ công việc, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Cuối năm 2011, UBND phường Hòa Hiệp (cũ) đã ban hành Quy chế và đi vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa của phường. Theo đó, sau khi chia tách phường UBND phường Hòa Hiệp Bắc tiến hành xây dựng Quy định thủ tục và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" theo hướng phù hợp với thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn tại phường mới. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" dưới nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, niêm yết công khai tại nơi làm việc của Bộ phận một cửa về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết TTHC… UBND phường bố trí phòng làm việc cho bộ phận này riêng biệt, thoáng mát, thuận lợi để các tổ chức, cá nhân và nhân dân dễ dàng nhận biết khi đến liên hệ công việc; đầu tư các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác và trang trí biểu mẫu ở vị trí tiện lợi cho nhân dân tra cứu. Thực hiện bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tiêu chuẩn để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Với đội ngũ cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa gồm 6 người phụ trách các lĩnh vực: Hộ tịch, Lao động - thương binh và xã hội, Địa chính - xây dựng, chứng thực… và lãnh đạo thường trực UBND phường phân công nhau trực tại bộ phận nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời các thủ tục cho mọi tổ chức và công dân, cũng như kiểm tra các hoạt động thực hiện đúng quy trình. Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" đã góp phần giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tiếp xúc nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính; tăng cường cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính, hạn chế tệ quan liêu, tiêu cực, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính.

Theo ông Trương Việt - Q. Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc trình bày: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" trong năm 2013 và những năm tiếp theo, UBND phường Hòa Hiệp Bắc quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, như: Thực hiện đồng bộ các nội dung của nhiệm vụ CCHC gắn với triển khai, thực hiện cơ chế "một cửa", một cửa liên thông". Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn lực con người làm việc tại bộ phận này, thu hút những người làm việc có trách nhiệm, trình độ chuyên môn, am hiểu công việc thuộc lĩnh vực đảm nhiệm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức có thái độ cửa quyền, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC. Trong đó, xác định bộ phận một cửa không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC mà còn là nơi củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Cũng Theo Ông Trương Việt, hiện nay UBND phường đang làm việc với UBND quận và các phòng ban liên quan để tiến hành thực hiện Đề án "một cửa điện tử liên thông". Có thể nói, Bộ phận "một cửa điện tử liên thông" với  phường sẽ tiếp tục giúp các tổ chức, cá nhân và mọi công dân trên địa bàn giải quyết thủ tục nhanh, gọn hơn, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "3 hơn": "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng. Dự kiến bắt đầu năm 2014 Hòa Hiệp Bắc sẽ tiến hành khai trương "một cửa điện tử liên thông" .

Như Hân