Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11.


Toàn cảnh buổi kỷ niệm

 

Buổi kỷ niệm cùng nhìn lại chặng đường 84 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận DTTNVN qua các thời kỳ. Với bề dày lịch sử 84 năm, Mặt trận DTTNVN luôn là cơ sở chính trị vững chắc cho các tổ chức thành viên cũng như toàn thể nhân dân trong thực hiện mọi nhiệm vụ, triển khai mọi phong trào, chương trình hành động từ TW đến địa phương. Mặt trận luôn là trung tâm đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QPAN. Kế thừa truyền thống của Mặt trận DTTNVN qua các thời kỳ, Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc những năm qua đã phát huy tích cực vai trò của mình trong việc đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân, làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong công tác chăm lo cho người nghèo, Mặt trận phường đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn quỹ vì người nghèo, từ đó thực hiện hỗ trợ kinh phí, vốn, phương tiện sinh kế làm ăn, sửa chữa nhà cho những hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

 


Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Liên Chiểu Nguyễn Văn Hiển
khen thưởng cho các tập thể xuất sắc

 

Trong năm 2014, Mặt trận phường đã vận động được trên 230 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cho nhiều trường hợp vươn lên ổn định cuộc sống. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2014 tại Hòa Hiệp Bắc tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn phường có 2.752 hộ đạt danh hiệu GĐVH, đạt 94%, có 2.154 hộ đạt GĐVH 3 năm liền, có 78 TDP đạt Tổ dân phố văn hóa, 51 tổ đạt TDP văn hóa 3 năm liền.

 


Trao hỗ trợ cho người nghèo

 

Dịp này, Hòa Hiệp Bắc đã khen tặng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và khen tặng cho 15 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng thời Mặt trận phường cũng đã trích từ nguồn Qũy vì người nghèo năm 2014 trao hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà và phương tiện sinh kế cho 9 hộ với tổng kinh phí 84 triệu đồng.

 

Đông Phương.