Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc khai mạc huấn luyện quân sự dân quân tự vệ năm thứ 2

Chiều ngày 09/5/2013, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức  khai mạc huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho lực lượng  dân quân tự vệ năm thứ 2 trở lên phường Hòa Hiệp Bắc. Dự khai mạc có đồng chí Trương Công Nam - Trung tá, Tham mưu phó Ban chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và Hội đoàn thể phường cùng 70 chiến sỹ tham gia huấn luyện. 

Theo kế hoạch, trong thời gian 12 ngày các chiến sỹ lực lượng dân quân phường sẽ được nghe các bài giảng về những nội dung cơ bản như: Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành Luật; quan điểm, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; công tác dân vận; công tác vận động quần chúng; bảo vệ biên giới; cập nhật về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương… Đồng thời được nghe các bài lý thuyết và thực hành thao tác sử dụng vũ khí chiến trường, vũ khí tự tạo; một số bài giảng với đề mục võ thuật, chiến thuật, kỹ thuật công sự ngụy trang.

Việc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013 của phường Hòa Hiệp Bắc nhằm củng cố và xây dựng lực lượng dân quân trên địa bàn phường, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Như Hân